Vélemények • TESTIMONIALS

 •  
 • “It’s been a great discovery.” B., újságíró
 •  

“Nagy felfedezés.” B,. journalist

  • “Az órák után a légzésem újraértértelmeződött és visszataláltam a testemhez.” T., dzsezz-énekes
  •  

“Breathing became a new experience and found my way back to being aware of my body.” T., jazz singer

 • “Hajlékony és rugamlas testben, felszabadultabban és tudatosabban létezem. A szemüvegem egyre kevesebbet kell használnom.” G., ügyvéd
 •  

“I feel more ease and more awareness in a flexible and supple body. Even my eyeglasses I use less.” G., lawyer

 • “The workshop was a truly transformative and inspiring experience. The concepts were explained very well - from philosophy, to mechanics, to techniques. I hope to share what I learned with my students in the future and to continue to refine my own practice.” F., yoga teacher
 •  

“A tanfolyam valóságos átalakító erővel és nagyon lelkesítőleg hatott rám. A filozófiától kezve, az anatómán át, mindezek gyakorlati alkalmazááig minden jól érthető és volt. Szeretném megosztani tanítványaimmal a tanultakat és tovább finomítani a saját gyakorlásom.” F., jógatanár

 • “Örömteli, játékos, vidám.” L., média személyiség
 •  

“Joyful, playful, hilarious.” L., media personage

 • “Merjem mondani? A fizika még mindig gyerekcipőben jár.” D., fizikus“
 •  

“May I say this really? We know very little in physics still.” D., physicist

 • “Sokévnyi szenvedés és gyógyszeres kezelés után végre megszabadultam a Meniere-szindrómától. Hálás vagyok.” L., közgazdász
 •  

“After so many years of suffering and medication I finally got rid of my Meniere's disease.  I’m grateful.” L., economist

 • “Elkezdődött egy nagyszerű belső utazás.” B., színésznő
 •  

“A great inner journey has just begun.” B., actress

 • “Olyan érzésem volt ma jógaórán, mint amikor elkezdtem Charlie Parkert szaxofonozni.” J., szaxofonista
 •  

”I got the same feeling during today’s yoga class that I had when I started to play Charli Parker’s tunes.” J., saxofonist

 • “Sokkal magabiztosabb lettem. Köszönöm!” F., politikus
 •  

”I became much more self-confident. Thank you!” F., politician

 • “Sokat tanultam a jógáról és éreztem magamon a hatását. Örömmel vennék részt a tanfolyamon újra.” V., fodrász
 •  

“I learnt a lot about yoga and I could experience its impact on myself. I would love to do the course again.” V., hairdresser

 • “Azóta négy dimenzióban látok. Addig minden csak fekete-fehér volt.” M., statégiai főtanácsadó
 •  

“Since than I can see in four dimensions. Before, everything was black and white.” M., Senior Business Policy Advisor

 • “Kedves, komolyan komolytalan, szellemes, energikus, friss… ilyesmit is tanultam jóga által szabadon.” I., képzőművész
 •  

“Kind, serious about ease, witty, energetic, fresh… I’ve learnt also about these kind of things.” I., fine artist

 • “Olyan volt, mint amikor az első hangalámodásos Jackie Chan filmet megnéztem. Aki ezt egyszer átélte, annak többé nem lesz ugyanolyan a világ.” P., főkönyvelő
 •  

“Like when I saw my first voice-over Jackie Chan movie. For one who ever experineced this, the world will never be the same.” P., Head of Accounting Department

 • “A tanfolyam egy elképesztő többdimenziós utazás volt a számomra. Szilárd alapot adott a jóga gyakorláshoz és még lelkesebb lettem az ismereteim bővítését és elmélyítését illetőleg.” R., programozó
 •  

“The course was an amazing multi-dimensional journey for me. It gave me a solid foundation for yoga practice and made me even more eager to expand and deepen my knowledge.” R., computer programmer

 • “Supported by a whole hearted attitude and professional knowledge, I manage to learn a lot of important things about myself, become more aware and present to the world.”
 • J., graphic designer
 •  

“Barátságos atmoszféra és szakmai tudás. Sok fontos dolgot tanultam magamról, tudatossaban élek és sokkal inkább jelen vagyok a világban.” J., grafikus

 • “Krónikus fájdalom szindrómával kezeltek évtizedeken át. Most már tudom, miről van szó. És azt is tudom, hogy a betegség nem kezelhetetlen.” P., üzletember
 •  

“I have been treated for Persistent somatoform pain disorder for decades. Now I know what it is about. And I also know that the disease is not incurable.” P., businessman

 • “The work on breathing techniques helped to deepen my yoga practice, both in my asana work and meditation, and the effects also flowed into my daily life, helping me to reduce stress levels and improve overall relaxation.” K., physician
 •  

“A légzéstechnikákkal való munka segített elmélyíteni a jóga gyakorlásom, mind az ászana, mind a meditáció tekintetében. Hatásai beszűrődtek mindennapi életembe, segítségemre vannak a sztressz csökkentésében és a teljes relaxáció tökéletesítésében.” K., orvos

 • “After class I feel fit, I feel free, I feel whole.” K., teacher
 •  

“Óra után fittnek, szabadnak, teljesnek érzem magam.” K., tanár

 • “I never knew what I was missing all these years.” Y., model
 •  

“Eddig nem tudtam, mi hiányzik az életemből.” Y., modell

 • “Motivational, challenging and inspiring in equal measure.” C. editor  
 •  

“Motiváló, kihívást jelentő és inspiráló.” C. szerkesztő

 • “Remek hangulat, kinyújtóztatott test, bölcsesség. Az óra újra életet lehel belém.” M., személyi asszisztens
 •  

“Great atmosphere, stretched body, wisdom. After class I feel alive again.” M., personal assistant

 • "My favorite Sziget program again this year." A., pharmacist
 •  

"A kedvenc Sziget programom idén is." A., gyógyszerész

 • "If Sziget Festival, then Yogabog every morning. For me for sure." D., performer
 •  

"Ha Sziget Fesztivál, akkor Yogabog minden reggel. Nekem mindenképp." D., performer

 • "I just don't know what to say... or how to say it! Thank you very much yoga goddess for what you have done." A., homeopath
 •  

"Egyszerűen nem tudom, mit mondjak... vagy hogy mondjam. Köszönet jógaistennő azért, amit tettél." A., homeopata

 • "Most inspiring yoga class ever." A., historian
 •  

"A leginspirálóbb óra, amin valaha részt vettem." A. történész